संसदीय कार्य विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

प्रमुख कार्यकर्ता

        
     श्री नीरज निगम (एच. जे. एस.)
     प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य